Wypełnienie formularza
jest podstawą do rozpatrywania reklamacji